PL CZ DE EN
Menu kategorii

Przypomnienie o obowiązku złożenia dokumentów akcji

Od dnia 01.03.2021 roku akcje w formie papierowej utraciły ważność, a Księga Akcyjna prowadzona przez Spółkę została zastąpiona elektronicznym Rejestrem Akcjonariuszy (eRA), prowadzonym przez PKO Bank Polski Biuro Maklerskie w Warszawie.

Obecnie tylko właściciele akcji wpisanych do eRA mają status Akcjonariusza i mogą korzystać z przysługujących im praw korporacyjnych (np. wypłata dywidendy).

Celem uzyskania wpisu akcji do eRA należy złożyć dokumenty akcji w Spółce, tj. pod adresem: ul. Giełdowa 4, 52-438 Wrocław, w dni robocze w godz. 8.00-14.00 Jest to niezbędne dla dokonania przez Spółkę zgłoszenia wpisu do eRA.

Telefon kontaktowy w ww. sprawie: 71 3340931.

UWAGA:

Akcje w formie papierowej zachowują moc dowodową w zakresie wykazania przysługujących praw udziałowych tylko do 28 lutego 2026 roku. Akcjonariusz, który nie złoży dokumentów akcji w Spółce w tym terminie, zostanie pozbawiony ochrony swoich praw członkowskich.

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www