PL CZ DE EN
Menu kategorii

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 kwietnia 2022 r.

W dniu 10.03.2022 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 48/2022 pod pozycją nr 13124 opublikowane zostało ogłoszenie o następującej treści:

 

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu,

działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych,

zwołuje na dzień 5 kwietnia 2022 roku

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem 0000099256.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4 i rozpocznie się o godz. 11.00.

 

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  6. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.12.2020 r.
  7. Informacja Zarządu w związku z art. 428 § 7 kodeksu spółek handlowych.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www