PL CZ DE EN
Menu kategorii

WAŻNA INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, w oparciu o które m.in.:

  • do dnia 30 września 2020 r. wypłacona zostanie Akcjonariuszom dywidenda,
  • zmieniony został Statut Spółki zgodnie z ogłoszonymi wcześniej projektami zmian (które wejdą w życie po ich zarejestrowaniu przez Sąd),
  • dokonany został wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy – jest nim PKO Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Przypominamy, że od dnia 1 marca 2021 r. akcje Spółki nie będą już miały formy dokumentu, a wyłącznie formę elektroniczną, a status Akcjonariusza będzie wynikał wyłącznie z wpisu do elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy.

W związku z powyższym Spółka zobowiązana jest skierować do Akcjonariuszy 5-krotne wezwanie do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji.

Pierwsze wezwanie planujemy opublikować w MSiG i na stronie internetowej Spółki (pod adresem https://dchrs.com.pl/blog/category/ogloszenia-dlaakcjonariuszy/ )
w trzeciej dekadzie września br. Wskazany zostanie w nim termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów akcji.

UWAGA!!!

Ponownie informujemy, że tylko ci Akcjonariusze DCHR-S S.A., którzy złożą dokumenty akcji w Spółce, będą mogli być wpisani do elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, a tym samym korzystać z wszelkich praw przysługującym Akcjonariuszom, jak np. udział w dywidendzie, czy udział w Walnym Zgromadzeniu.

 

               Z poważaniem
Magdalena Czajkowska
Prezes Zarządu

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www