PL CZ DE EN
Menu kategorii

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu w dniu 21.07.2020 roku podjęło uchwałę nr 1 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 17 sierpnia 2020 roku godz. 10:00 i ustala, że obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu przy ul. Giełdowej nr 4.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www