PL CZ DE EN
Menu kategorii

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Informujemy, że w dniu 25.09.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 188 pod Poz. 49312 opublikowane zostało ogłoszenie o następującej treści:

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – dalej: „Spółka” (KRS 0000099256), działając w związku z art.  16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji celem ich dematerializacji.
Od dnia 01.03.2021 roku akcje w formie papierowej utracą ważność, a Akcjonariusze ujawnieni będą w elektronicznym rejestrze, prowadzonym przez PKO Bank Polski Biuro Maklerskie w Warszawie.
Dokumenty akcji  należy składać od dnia 05.10.2020 r., w siedzibie Spółki, tj. pod adresem: ul. Giełdowa 4, 52-438 Wrocław, w dni robocze w godz. 8.00-14.00.
Celem usprawnienia przyjmowania dokumentów akcji prosimy o wcześniejsze umówienie jego terminu – tel. 71 3340931.

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www