PL CZ DE EN
Menu kategorii

Poszukujemy pracownika na stanowisko BILETERA

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu przy ul. Giełdowej („giełda kwiatowa”) zatrudni od zaraz pracownika na stanowisku BILETER.

Praca na umowę o pracę, pełen etat w 5-dniowym tygodniu pracy w godz. 4.00-12.00, a w czwartki od 3.00-11.00 (dni wolne: niedziele i święta oraz wtorki).

Podstawowe obowiązki to:

 • obsługa wjazdów i pobieranie opłat,
 • kontrola wykupionych biletów,
 • obsługa wózkowni i chłodni,
 • udzielanie informacji klientom.

Z uwagi na charakter pracy wymagający stałego kontaktu z klientem od kandydatów wymagana jest wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność zachowania dystansu, odporność na stres i cierpliwość.

Warunkiem zatrudnienia będzie zaświadczenie o niekaralności kandydata.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@dchrs.com.pl w terminie do dnia 23 stycznia 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. z siedzibą we Wrocławiu (52-438), ul. Giełdowa 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000099256, NIP: 8961000726, REGON: 930723678, tel. 71 334 09 20
 2. Inspektorem ochrony danych jest Michał Szczepankowski, mail:  iod@dchrs.com.pl
 3. Dane osobowe zawarte w CV wykorzystywane są wyłącznie w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, przy czym dane w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz danych kontaktowych przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane zawarte w CV przetwarzane są na podstawie udzielonej przez kandydata zgody (art. 221a Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. a RODO), za którą poczytuje się przesłanie CV wraz z zamieszczonymi tam danymi (wyraźne działanie potwierdzające i przyzwalające na przetwarzanie danych osobowych – art. 4 pkt 11 RODO).
 4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa, bądź udostępnienie odbywa się na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 6. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu bądź przenoszenia danych.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, poza katalogiem przewidzianym w art. 221 Kodeksu pracy jest zawsze dobrowolne i nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 8. Zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych może być cofnięta w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy powiadomienie administratora danych w dowolny sposób, dający mu możliwość do zapoznania się z wolą osoby, której dane dotyczą.
 9. Każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

 

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www