PL CZ DE EN
Menu kategorii

Informacja dot. zmiany ustawy o ochronie zwierząt.

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. informuje, iż od 1 stycznia 2012 r. zabronione będzie wprowadzanie do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach.

Zgodnie z otrzymaną korespondencją z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu z dnia 17.11.2011 r oraz z dnia 24.11.2011 r., w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 230, poz. 1373), która wprowadzi istotne zmiany m. in. w zakresie organizowania targowisk, targów i giełd zwierząt, przekazujemy poniższą informację:

Stosownie do art. 10a i 10b znowelizowanej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dz. U. z2003 r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2012 r. zabronione będzie m. in.:

1. wprowadzanie do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;

2. prowadzenie targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 4 pkt. 17 ustawy o ochronie zwierząt za zwierzęta domowe należy uważać zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

       Naruszenie zakazów, o których mowa w art.10a ust. 1-3 oraz art. 10b ust. 1 stanowić będzie wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny (art. 27 i 37e ustawy o ochronie zwierząt).

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www