PL CZ DE EN
Menu kategorii
DCHR-S S.A. laureatem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego

DCHR-S S.A. laureatem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego

W dniu 7 listopada 2011 r. Kapituła Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego przyznała Dolnośląskiemu Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy. Certyfikaty rozdano na XIX Gali, która odbyła się w Hotelu Mercure Panorama, relacja (kliknij).

Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej przyznawanym przedsiębiorcom przez Województwo Dolnośląskie. Celem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest wyróżnienie i uhonorowanie wiarygodnych podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska i ich produktów wnoszących swoją działalnością istotny wkład w rozwój regionu, w tworzenie rynku pracy oraz stanowiących wizytówkę jakości, innowacyjności i nowoczesności. Działalność DCG koncentruje się na podkreślaniu dolnośląskiej specyfiki gospodarczej oraz regionalnych możliwości wspierania rozwoju przedsiębiorczości i jest istotnym narzędziem decydującym o innowacyjności przedsiębiorstw oraz wspomagającym rozwój gospodarczy Dolnego Śląska.

Idea DCG wzoruje się na znanych międzynarodowych nagrodach gospodarczych, takich jak japońska Nagroda Deminga, amerykańska Nagroda Malcolma Baldrige, a czy Europejska Nagroda Jakości i wychodzi naprzeciw dążeniom do integracji regionalnej, wzrostu gospodarczego i rozwoju rynku pracy.

Misją Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest budowanie tożsamości regionalnej i wspieranie wzrostu gospodarczego Dolnego Śląska poprzez promowanie przedsiębiorczości i tworzenie korzystnych warunków jej rozwoju.

Marka Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest powszechną nagrodą regionalną, która jest instrumentem kształtowania tożsamości gospodarczej oraz brandem gospodarczym gwarantującym, że Dolny Śląsk jest miejscem przychylnym gospodarce i przyjaznym jego mieszkańcom. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego DCG propaguje dolnośląskie markowe produkty i dobre firmy, kształtując odpowiednie nawyki konsumenckie i kooperacyjne. W szczególności:

? DCG jest platformą komunikacji władz regionu i przedsiębiorców, która służy współdziałaniu w najważniejszych inicjatywach gospodarczych i społecznych. Poprzez współpracę przedsiębiorców z elitami kompetencji gospodarczych, politycznych i akademickich DCG przyczynia się dobudowy innowacyjnej gospodarki i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego.

? DCG służy promocji regionu przy pomocy gospodarki i jest kanałem komunikacji transgranicznej z innymi regionami w Polsce i zagranicą. Promuje dokonania regionu i ich ponadregionalne znaczenie, a w szczególności jegogospodarkę, dzięki czemu DCG przyczynia się do otwarcia naszego regionu na świat.

? DCG to system promocji przedsiębiorców dolnośląskich i ich produktów. System pobudzania aktywności gospodarczej, propagowania dobrych wzorców biznesowych i kreowania wizerunku Dolnego Śląska jako regionu przychylnego przedsiębiorczości, który działa na rzecz renesansu cywilizacyjnego i przyczynia się do integracji Dolnego Śląska.

Patronami wszystkich edycji DCG byli Wojewodowie Dolnośląscy i Marszałkowie Województwa Dolnośląskiego. Na mocy umowy o przekształceniu DCG w regionalny certyfikaty wiarygodności i jakości gospodarczej Przewodniczącym Kapituły przyznającej certyfikat jest  Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Rada Inicjatorów DCG podpisała porozumienia o współdziałaniu z wieloma gminami i powiatami dolnośląskimi celem wspierania, promocji i popularyzacji w środowiskach samorządowych oraz wśród przedsiębiorców idei Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego. Patronem medialnym DCG jest TVP Wrocław.

Źródło: http://dcg.forum.pl/

Pozycjonowanie SEO: Seo LTB - pozycjonowanie stron www