PL CZ DE EN
Menu kategorii

Ogłoszenie Rady Nadzorczej o wszczęciu procedury wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

Rada Nadzorcza zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

Plik do pobrania:

Ogłoszenie Rady Nadzorczej o wszczęciu procedury wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok