PL CZ DE EN
Menu kategorii

DCHR-S S.A. wstąpiło do WUWM

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A. wstąpiło do Światowego Związku Rynków Hurtowych (WUWM).

Światowy Związek Rynków Hurtowych (WUWM) jest organizacją non-profit, zajmującą się promowaniem międzynarodowej wymiany informacji o rynkach hurtowych oraz detalicznych w celu poprawy ich organizacji i zarządzania.

WUWM realizuje swoje cele poprzez:

– organizację konferencji i specjalistycznych spotkań; globalne gromadzenie i rejestrowanie danych o rynkach, publikację raportów i opracowań, a także poprzez wymianę doświadczeń i  wiedzy dla wspólnej korzyści swoich członków. Kolejnym celem WUWM jest zsumowanie doświadczeń oraz opinii, a następnie dostarczenie organom odpowiedzialnym za organizację i zarządzanie nowo utworzonymi rynkami niezbędnych, fachowych wskazówek.

WUWM jest otwarty dla wszystkich hurtowych i detalicznych rynków i/lub ich stowarzyszeń krajowych i regionalnych lub władz lokalnych, które posiadają lub obsługują rynki hurtowe i detaliczne, jak i firmy prywatne, instytucje i organizacje.

Misja WUWM

Promowanie istotnej roli rynków hurtowych i detalicznych w zapewnieniu trwałego i zrównoważonego dostępu, dostępności i dystrybucji różnorodnych, świeżych, wysokiej jakości produktów spożywczych, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnych cen i najwyższych standardów usług oraz bezpieczeństwa żywnościowego w całej międzynarodowej społeczności.

 Cele WUWM

– rozwijanie i promowanie międzynarodowej wymiany informacji o rynkach hurtowych i detalicznych w celu ulepszenia konstrukcji, organizacji i zarządzania rynkami członkowskimi;
– uczestniczenie w działalności rynków hurtowych i detalicznych;
– wymiana doświadczeń, umiejętności, wiedzy i doświadczeń dla ogólnego dobra swoich członków;
– rozwijanie i promowanie istotnej relacji między władzami rynku, operatorami, przedsiębiorcami na rynku.

Źródło: www.wuwm.org