PL CZ DE EN
Menu kategorii

Zapraszamy na warsztaty florystyczne „Florystyka Bożonarodzeniowa”

Zapraszamy na warsztaty florystyczne: FLORYSTYKA BOŻONARODZENIOWA

warsztaty poprowadzi Mistrzyni Florystyki  Monika Bębenek 

3 grudnia 2012 r. ? poniedziałek, w godzinach 08.30-14.30

Zapisy oraz więcej informacji pod nr tel.: 71 334 09 25.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 200 zł brutto.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin płatności do 26 listopada 2012 r.

Osoby, które nie uiszczą opłaty w terminie będą wykreślane z listy.

Na warsztaty prosimy zabrać: nóż, nożyczki, sekator, pistolet do kleju, cęgi do drutu.

Wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe z dopiskiem warsztaty florystyczne:
Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Wrocław nr 76 1090 2473 0000 0006 2402 0948

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
ul. Giełdowa 12, 52-438 Wrocław

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów florystycznych z powodu małej frekwencji.