PL CZ DE EN
Menu kategorii

DCHR-S S.A. zostało laureatem programu Solidna Firma

W dniu 31.01.2012 r. Prezes Zarządu DCHR-S S.A. Bartosz Horodyski odebrał certyfikat Solidnej Firmy 2011. Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spozywczego S.A. po raz czwarty zostało laureatem programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

Program Gospodarczo-Konsumencki Solidna Firma, to system oceny i weryfikacji przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych. Rozpoczyna się od dobrowolnego poddania się przez przedsiębiorców zewnętrznej uproszczonej analizie finansowej, a kończy uzyskaniem prestiżowego tytułu ?Solidnej Firmy?.

Podstawowym warunkiem uczetsnictwa firmy w programie jest prowadzenie działalności od co najmniej dwóch lat i co najmniej przez ten czas:

 • terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
 • terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
 • brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
 • przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
 • przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

Cele Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma:

 • Propagowanie zasad etyki, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi.
 • Promowanie najlepszych firm jako partnerów dla: konsumentów, podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych.
 • Tworzenie świadomości o współodpowiedzialności za środowisko naturalne; propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych.
 • Promowanie firm przestrzegających praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji.
 • Wzmocnienie patriotyzmu gospodarczego i pomoc techniczna w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 • Zapewnienie preferencji, ulg i przywilejów grupie firm uzyskujących godło Solidna Firma.

Źródło: www.solidnafirma.pl