PL CZ DE EN
Menu kategorii

Polityka Systemu Zarządzania Jakością DCHR-S S.A. ISO 9001:2001

W dniu 29.01.2010 roku odbył się kolejny audyt nadzoru w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. , w trakcie którego nie stwierdzono niezgodności i udzielono rekomendacji do utrzymania certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. Audyt przeprowadzono w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2001

W trakcie audytu sprawdzono procedury, instrukcje, zapisy jakości oraz inną dokumentację związaną z Systemem Zarządzania Jakością.

Polityka Systemu Zarządzania Jakością Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.

Dążenie do spełnienia oczekiwań naszych Klientów, zapewniania najkorzystniejszych warunków prowadzenia handlu i odnajdywania się partnerów handlowych, przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności pracowników oraz potencjału technicznego firmy. Polityka Systemu Zarządzania Jakością DCHR-S S.A. realizowana jest poprzez:

  • Wdrożenie SZJ w oparciu o wymagania ISO 9001, oraz inne wymagania prawne w tym zakresie.
  • Spełnienie wymogów prawa i innych wymagań dotyczących jakości.
  • Jednakową dbałość o jakość usług świadczonych na rzecz dużych firm jak i drobnych producentów i handlowców.
  • Elastyczność i kreatywność w tworzeniu optymalnych rozwiązań na rzecz naszych klientów.
  • Wspieranie środowisk branżowych.
  • Prowadzenie partnerskiego dialogu z akcjonariuszami i użytkownikami Rynku oraz uwzględnianie ich potrzeb w procesie podejmowania decyzji.
  • Dbałość o systematyczny rozwój osobisty i zawodowy pracowników Rynku i przekazywanie zdobytej wiedzy naszym klientom.
  • Społeczną odpowiedzialność biznesu.
  • Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania.